Yeni Teşvik Paketi 2012

2012 Yeni Teşvik Sisteminde vergi faiz ve prim konusunda iyileştirilmeler yapılacak. Başbakan erdoğan Yeni Teşvik Sistemini Açıkladı.Hükümet 4. teşvik primini açıkladı

Hükümetin dördüncü teşvik sistemini devreye koyduklarını belirten Erdoğan şunları söyledi: “Ekonomi son derece güvenli ve istikrarlı bir yapı sergiliyor. Küresel krizin en ağır seyrettiği 2009 hariç ekonomi sürekli büyüme kaydetti. 9 yılda GSYH üç kattan fazla artış gösterdi. Bugün artık yatırımcı önünü görebiliyor. Biz geçmiş hükümetler döneminde olduğu gibi belli zümrelere değil, tüm Türkiye’ye hitap edecek teşvik anlayışını hakim kıldık.
 
Temmuz 2009’dan bugünekadarmevcut teşvik uygulaması kapsamında11bin 382adetteşvik belgesi düzenlendi. Bu kapsamda 157 milyar dolar yatırım öngörüldü. 2009’daki sistem bir önceki sisteme göre belge sayısı itibariyle yüzde 17, yatırım tutarı itibariyle yüzde 73 artışa neden oldu. Mevcut sistemle bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmayı hedeflemiştik. Teşvik belgelerinin yarıdan fazlası daha az gelişmiş bölgelere gitti. Mevcut sistemle uluslararası yatırımları ülkemize çekmeyi hedeflemiştik, bunda da başarı sağladık. Teşvik sistemi etkili sonuçlar doğurdu. Yeni teşvik sistemini de bu temel üzerine inşa ediyoruz.” 
 
 
2012 Yeni teşvik sistemiyle cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan aramalların üretiminin artırılması hedefleniyor.
 
VERGİ VE FAİZ DESTEĞİ
Erdoğan sistemin yatırımcılara getireceklerini şöyle açıkladı:
 
KDV istisnası, gümrük vergisi istisnası, vergi indirimi, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi desteği, KDV iadesi desteği sağlanacak.
 
Yeni sistemle sanayinin yapısal dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik yatırımlar desteklenecek. Yatırım yapılacak yere yatırımcı karar verecek. Stratejik yatırımlar aynı koşullarla desteklenecek.
 
Stratejik yatırımlara yapılacak destekler: Yatırım malı ithalat malı makine teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası. 7 yıl süreyle sigorta primi desteği. Yatırımın yüzde 50’sikadarvergi indirimi. Yatırım kredileri için 50 milyon liraya ulaşan faiz desteği. Yatırım yeri tahsisi. Asgari 500 milyon tutarındaki yatırımlar için bina ve inşaatta KDV istisnası. KDV iadesi desteğiyle finansman yükü azaltılacak.
 
Yeni teşvik sistemde eğitim yatırımları da desteklenecek. Belirli büyüklükteki otomotiv, uzay, rüzgar sanayi yatırımları desteklenecek. Demiryolu, madencilik, turizm yatırımları yine 5. bölge desteği alacak.
 
İL BAZLI 6 BÖLGEYE AYRILDI
Yeni sistemle bölgesel teşvik sisteminin etkinliği artacak. Bölgesel harita yeniden ele alındı. İller sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine göre 6 bölgeye sınıflandırıldı. Yeni uygulamada bölgesel sistem yerine il bazlı bölgesel teşvik sistemine geçildi.
 
Yeni sistemde az gelişmiş illere (6. bölge) yapılacak yatırımlar daha avantajlı şekilde desteklenecek. Bu illerdeki yatırımı yapacakların sigorta primi ödemeleri 10 yıl süreyle devlet tarafından karşılanacak.
 
6. bölgede yatırım yapacak firmalar yatırımın yüzde 50’sine, OSB içinse yüzde 55’ine tutarkadarvergi ödeme yükümlülüğünden muaf tutulacaklar. Faiz desteği tavanları da yükseltilecek.
 
6. bölgede 31 Aralık 2013’ekadarbaşlanacak yatırımlarda sigorta primi desteği 10 yıl uygulanacak. Bu tarihten sonra ise 7 yıl uygulanacak.
 
Yatırımcı vergi indirimi desteğini yatırım döneminde elde ettiği kazançlara da uygulayabilecek.
 
Azami faiz destek tutarları 500-900 TL’yekadaryükseldi. 6. bölgedeki yatırımlarla sağlanan istihdam için asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir vergisi stopajı 10 yıl boyunca terkin edilecek.
 
1 OCAK’TAN İTİBAREN GEÇERLİ
Yeni teşvik sistemi 1 Ocak 2012’den itibaren geçerli olacak.

SİSTEMİN AMACI: CARİ AÇIĞI AZALTMAK
Yeni teşvik sistemiyle cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan aramalların üretiminin artırılması hedefleniyor.

KULLANILAN ENERJİYE DESTEK
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, stratejik yatırımda kullanılan enerjiye destek vereceklerini söyledi

Okul Yaptıranlarada teşvik var. Eğer iş kurmak istiyorsanız ya da aklınızda iş varsa devletin teşvik kredilerini iyi takip edin. 2012 yılında verilecek teşvikleri , 2012 yılında verilecek devlet kredillerini bu siteyi takip ederek öğrenebilirsiniz

Lütfen Yorumunuzu Ekleyin

*