Türkiye’den dış borç ödemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın verilerine göre, Türkiye özel sektör borçları haricinde 1 Ekim ve 5 Ekim tarihleri arasında toplamda 97,44 milyon dolarlık dış borç ödemesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın haftalık verileri, Türkiye’nin yaptığı dış borç ödemesinin 79,42 milyon dolarının Hazine, 2,09 milyon dolarlık bölümünün genel ve katma bütçeli idarelerin dökümantasyon, kitap bedeli,katılma payı,üyelik aidatı vb. ödemeleri bunun yanında Milli Savunma Bakanlığı ve savunma sanayi ödemelerinin oluşturduğu öteki kamu ödemeleri, 15,93 milyon dolarlık kısmı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ödemesinden oluştuğunu ifade ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın verilerine göre, 1 Ekim ve 5 Ekim tarihleri arasında IMF’ye ve Türk Savunma Fonu’na ödeme gerçekleştirilmedi.

Türkiye’nin 2011 senesinin başından bu yana gerçekleştirdiği dış borç ödemesinin, son ödeme de göz önünde bulundurulduğunda 10 milyar 401,40 milyon dolara ulaştığı görülüyor. Bu ödemenin 7 milyar 90,67 milyon dolarlık kısmını Hazine yaptı.

Lütfen Yorumunuzu Ekleyin

*