Türkiye de İstihdam 2013

Türkiye’de İstihdam Raporu 2013

OECD “Factbook 2013” adında bir çalışma yayınladı. Bu çalışmada 2011 yılı itibariyle Türkiye’nin genel istihdamı masaya yatırıldı. Factbook 2013’e göre Türkiye’de kadın girişimcilerin oranı %48,4 iken, erkek girişimcilerin oranı %34,2’de kaldı.

Facebook 2013’ göre ekonomiden fazlasıyla etkileniyor. Devletin bu konuda yaptığı çalışmalar ise istihdamı ciddi anlamda etkiliyor. Bu çalışmaların uzun süreli olması gerekiyor. Örneğin gelir desteği, eğitim desteği gibi çalışmalar istihdamı olumlu yönde etkilemekte.

Türkiyede-istihdam

KADIN İSTİHDAMINDA EN GERİDEYİZ!

OECD’de yer alan ülkeleri göz önünde bulundurduğumuzda, Türkiye kadın istihdamı konusunda maalesef en geride. 2000 yılı itibariyle kadın istihdamı %26,2 iken, 2008 yılı verilerine baktığımızda bu oranın %23,5’e gerilediğini görüyoruz. Bunun nedeni dünya genelindeki ekonomik krize bağlanıyor. 2008 sonrasında kadın istihdamında bir artış gözlemleniyor. 2011 yılında kadın istihdamı % 27,8. OECD ülkelerinde ise tablo çok daha farklı. OECD ülkelerinin kadın istihdamı ortalaması %56,7.

Erkek istihdamına baktığımızda ise 2011 yılı verilerine göre %73’lük bir oran görüyoruz.

GİRİŞİMCİLİK NEDEN FAVORİ

Türkiye verilerine baktığımızda girişimciliğin azımsanmayacak seviyede olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi OECD’nin çalışmasına göre, istihdamdaki belirsizlik ve yetersizlik. Bu yetersizlik insanları kendi işini yapmaya yöneltiyor

Lütfen Yorumunuzu Ekleyin

*