TORBA YASA TASARISI

”nın çalışma hayatını düzenleyen 18 maddesi dün Genel Kurulu’nda kabul edildi. Sendikaların ve örgütlerinin protesto ettiği yasa kabul edildi. Kabul edilen maddelerde esnek çalışma modelleri yasallaşıyor. Son yıllarda uygulanmaya başlanan evden çalışma, uzaktan çalışma ve çağrı üzerine çalışma çeşitleri yasal olarak dayanak buluyor. Hükümet böylece 160 bin kişiye daha istihdam yaratma imkânı doğacağını savunuyor.

Yapılan yeni düzenleme ile kısa çalışma ödeneğinin uygulama alanı genişliyor ve böylece ödenek miktarı düzenleniyor. Ekonomik, sektörel ve bölgesel uygulama alanları genişletilerek ödenek miktarı düzenleniyor. İş yerinin faaliyetinin kısmen ya da geçici olarak durdurulması halinde işyerinde çalışma yapılabilecek. Ancak bu süre 3 ayı aşmayacak. Kısa çalışma ödeneği İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Ödenek, günlük brüt ücretin yüzde 60’ı oranında olacak. Miktar, asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemeyecek. Bakanlar Kurulu, kısa çalışma ödeneğinin süresini 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak. Söz konusu uygulama küresel durgunluğun en yoğun yaşandığı dönemde başlatılmış, ekonomideki küçülme nedeniyle vardiya sayısını azaltma, hatta işçi çıkarma noktasına gelen aralarında ve Kordsa Global gibi sanayinin önde gelen isimleri bu ödenek sayesinde faaliyetlerini sürdürebilmişti.

Tasarı ile 31 Aralık 2015 tarihine kadar ilk defa işe alınacak her sigortalı için özel sektör işverenine sigorta primi desteği getiriliyor. Buna göre, 31 Aralık 2015 tarihine kadar işe alınan sigortalının sigorta primlerinin işverene ait tutarı işe alındıktan sonra belirli sürelerle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkeklerin 24 ay süreyle meslek belgesi sahiplerinin belgelerinin niteliğine göre 48 veya 36 ay süreyle, 29 yaşından büyük erkekler ise meslek belgelerine göre 24 ay süreyle çalışacak.
Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimini tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerin 12 ay süreyle Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde de ilave 6 ay süreyle işverene ait primleri karşılanacak.
Sigortalı bu destekten bir kez yararlanabilecek. İşverene ait primlerin fondan karşılanması için işverenin ’ya prim, para ve gecikme cezası borcu bulunmaması gerekecek. Sigorta prim desteği süresi, Bakanlar Kurulu’nca 5 yıla kadar uzatılabilecek.

İşe alınacakların deneme süresi 2 ay, ilk defa işe alınacakların deneme süresi ise 4 ay olacak. 2 aylık süre, toplu iş sözleşmesiyle 4 aya kadar uzatılabilecek. Erken doğum yapan kadın işçi doğumdan önce kullanamadığı izni doğum sonrasında kullanabilecek. 8 hafta olan iznin kullanılmayan süresi yine 8 hafta olan doğum sonrası izne eklenecek. Turizm sektöründe 2 ay olan denkleştirme süresi toplu iş sözleşmesi ile 4 aya kadar çıkarılabilecek. İşyerlerine vergi levhası asma zorunluluğu kaldırılacak.

Lütfen Yorumunuzu Ekleyin

*