1-4 Nisan dış borç ödemeleri

1-4 Nisan dış borç ödemeleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın haftalık verileri, Türkiye’nin 1-4 Nisan günleri arasında özel sektör borçları dışında 213,81 milyon dolarlık borç ödemesi yaptığını ifade ediyor. TCMB’nin haftalık verilerinde, dış borç ödemelerinin 207,23 milyon dolarının Hazine, 4,30 milyon dolarının genel ve katma bütçeli idarelerin dökümentasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı türü ödemeleriyle Milli Savunma Bakanlığı ile savunma […]