Psikolojik bozukluklar iş kazası kapsamında!

Artık ruh sağlığındaki bozukluklar da kapsamında yer alacak!

İşçiler ruh sağlıklarındaki bozulmayı eğer raporla tastik ettirirlerse iş görmezlik aylığından faydalanabilecekler. Yeni düzenleme TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi. Eğer işçi, mobbinge uğruyorsa, iş yerinde uygunsuz muamele görüyorsa, zorlu bir çalışma programına sahipse ve bu nedenlere bağlı olarak ruh sağlığında bozukluklar yaşıyorsa iş kazası için sağlanan haklardan faydalanabilecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı; TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda uzun zamandan beri görüşülüyordu. Sonunda tasarı komisyondan eçti ve birkaç gün sonra genel kurulda masaya yatırılacak.

Önerge kapsamında çalışanın, işi devam ettirebilmek için vücut bütünlüğünü veya ruhsal sağlığını olumsuz etkileyen olaylar iş kazası olarak değerlendirilecek. Buna bağlı olarak çalışanlar yüksek stres ve yorgunluktan dolayı yada gördüğü kötü davranışlardan dolayı ruh sağlığında bozulma yaşıyorsa bunu raporla belgeleyebilecek. Ayrıca sürekli olarak gece çalışması da ruh sağlığında bozulmaya neden olan faktörler arasında değerlendirilecek. Aldıkları rapor dolayısıyla işçiler geçici iş görmezlik aylığından faydalanabilecekler. Eğer ruhsal bozuklukları işi devam ettirmelerine engel oluyorsa sürekli iş görmezlik aylığından da faydalanabilecekler.

Bunların yanında önerge dahilinde organize sanayi bölgeleri ve alışveriş merkezlerinde iş güvenliğini ve iş sağlığını korumak amacıyla doktor bulundurulması gerekecek. AVM ve organize sanayi bölgelerinde sağlık ve güvenlik birimi oluşturulacak.

Lütfen Yorumunuzu Ekleyin

*