Memuriyetten Ayrılanların İkramiye Durumu

Emekli sandığına bağlı çalışırken , memuriyetten ayrılıp SSK ya da Bağkurdan emekli olanlara memuriyette çalıştığı süre zarfı için ikramiye verilmemesi kararını Anayasa Mahkemesi iptal etti.Karar resmi gazetede 9 temmuzda yayınlandı

ADETA HUKUK DERSİ
“Anayasa Mahkemesi daha önce de memuriyetten ayrıldıktan sonra özel sektörde işçi veya işveren olarak çalışıp, SSK ya da Bağ-Kur’dan emekli olanlara, “son defa TC Emekli Sandığı’na tabi bir görevden emekliye ayrılmadıkları için” memuriyette geçen hizmetleri nedeniyle emekli ikramiyesi ödenemeyeceğine dair yasa hükmünü iptal etmişti (Anayasa Mahkemesi’nin 5 Haziran 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5 Şubat 2009 Tarih ve E. 2005/40, K.2009/17 Sayılı Kararı).

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararında, iptal kararı doğrultusunda yasal düzenleme yapılması için 5 Haziran 2010’a kadar bir yıl süre tanınmıştı. Ancak yapılan yeni düzenlemede de “Son defa TC Emekli Sandığı’na tabi görevden emekliye ayrılma koşuluna” yer verilerek, Anayasa Mahkemesi kararı adeta hiçe sayılmıştı (Ayrıntılı bilgi için Bkz. Şükrü Kızılot, “Emekli İkramiyesinde Anayasa’ya Aykırı Düzenleme”, Hürriyet, 23 Haziran 2010).

SON KARAR
Bunun üzerine, Anayasa Mahkemesi’ne tekrar “iptal davası” açıldı. Mahkeme de 12 Mayıs 2011’de adeta “hukuk dersi” olacak iptal kararı verdi. 16 Mayıs 2011 günü Hürriyet’te “İstifa Eden Memur İkramiye Alabilecek” başlığı altında açıkladığımız iptal kararı, gerekçeli olarak 9 Temmuz 2011 tarihli R. Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 153. Maddesinin son fıkrasında yer alan “Anayasa Mahkemesi kararları, Resmi Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar” hükmü gereği, ilk iptal kararından sonra yapılan düzenlemeyi, Anayasa’nın 153. Maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle “oybirliğiyle” iptal etti

Memuriyetten ayrıldım İkramiye Almak için Ne yapmalıyım ?

Memuriyetten ayrılanlar için almalarının tek yolu dava açmak. Çünkü anayasaya göre dava geriye doğru yürüyemez. Eğer bu durumda iseniz almak için mutlaka dava açmanız şart

Lütfen Yorumunuzu Ekleyin

*