KOBİ’LERİN BORÇLARI

Başkanı Mustafa Kaplan, kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen “6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında, KOSGEB destek veya kredilerinin geri ödemelerini ihlal etmiş işletmelerin, borçlarını uygun şartlarda ödemeyebilmeleri için önemli bir imkan sağlanmıştır.” dedi.

KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan, “Kanun kapsamında, 31.12.2010 tarihinden önce KOSGEB’ten destek kullanmış ve uygunsuzluğu 25.02.2011 tarihinden önce tespit edilmiş veya geri ödemelerini ihlal etmiş işletmelerden 30.04.2011 tarihine kadar KOSGEB Hizmet Merkezlerine dilekçe ile başvuruda bulunan işletmeler bu Kanun kapsamında değerlendirilecektir.” dedi.

KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle;

Kanun kapsamında; destek tutarlarının aslı ile gecikme faizi yerine /ÜFE oranında faiz istenecek destekler;

 • Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan taahhütlü kredi faiz destekleri ,
 • Haklarında hukuki işlem başlatılan geri ödemeli destekler ve uygunsuzluğu tespit edilen geri ödemesiz desteklerdir.

Sadece destek bedelinin aslının talep edilip faizin talep edilmediği destekler;

 • Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan taahhütlü kredi faiz destekleri,
 • Haklarında hukuki işlem başlatılmamış geri ödemeli destekler ve uygunsuzluğu tespit edilen geri ödemesiz desteklerdir.

Kanun kapsamında, haklarında açılmış davaları bulunan işletmelerin davaları sonlandırılacak, vekalet ücreti ve yargılama giderleri ilk taksit ödeme süresinde, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonu olan 31.05.2011 tarihi mesai bitimine kadar ödenecektir.

Ödemelerin taksitler halinde yapılması durumunda ilk taksit Mayıs 2011 tarihi itibari ile ödenmek üzere  ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenecektir.

Taksitlerin altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödenmesi durumunda belirtilen şekilde belirlenen borç tutarı;

a- Altı eşit taksit için (1,05),

b- Dokuz eşit taksit için (1,07),

c- On iki eşit taksit için (1,10),

d- On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.

Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan işletmelere tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecek olup; tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

Ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin,süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar,gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir.

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Söz konusu Kanun, KOBİ’lerin KOSGEB’e olan borçlarının yeniden yapılandırması için çok çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu nedenle KOSGEB’e borçlu olan esnaf-sanatkarlarla KOBİ’leri, en geç 30.04.2011 tarihine kadar KOSGEB Hizmet Merkezlerine başvuruda bulunmaya davet ediyorum.” dedi.

Yorumlar

 1. Kenzo says:

  Bu kadar af kanunu çıkarmak iş değil. Vergisini, sigortasını zamanında yatıranlar suç mu işliyor? Hükümete ne zaman para lazım olsa hemen borçlara af çıkarıyor.

 2. davut. says:

  Geçen sene ödeyemediğim emlak borcum vardı.93 lira olarak ödemem gerekiyordu. Af çıkmış 63 lira olarak ödedim.İlaç gibi geldi bu af.

 3. nwerdin says:

  ne verdinde ne istiyorsun? Küçük esnaf ve sanatkarın hali ortada, bu kadar yükün altında vergimizi bile ödeyemiyoruz? Sonrada kalkıp lütuf gibi sana af çıkardım diyorsun. Aldıklarını bize mi harcadın?

Lütfen Yorumunuzu Ekleyin

*