KOBİ Proje Destek Programı

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

  • İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,
  • KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
  • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
  • Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ
Program Süresi 3 yıl
Proje Süresi 6-24 ay(+12ay)
Destek Üst Limiti 150.000 TL
Destek Oranı 1.ve 2. Bölge için %50
3.ve 4. Bölge için %60

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI
  • İşletmelerin; , yönetim-organizasyon, pazarlama, , , mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

Lütfen Yorumunuzu Ekleyin

*