KOBİ DESTEK


Mali destek programı için başvuruların alınması için son tarih: 15 Temmuz 2011 saat 17.00.

Doğu Marmara Gelen Sekreteri Erkan AYAN; 2010 -2013 TR42 Doğu Marmara Bölge Planı stratejik amaçları doğrultusunda; Kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, yerel potansiyeli harekete geçirmek, proje ve faaliyetlere sağlanacak mali ve teknik destekler ile kurum ve kuruluşların proje üretme ve yönetme kapasitesini geliştirmek, Sakarya, Yalova, Bolu, Düzce ve Kocaeli illerinden oluşan Doğu Marmara Bölgesi’nin imkânlarını iç ve dış yatırımcılara tanıtmak suretiyle Bölge’nin, ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalar çerçevesinde rekabet gücünü artırmak, ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmek ve sürekli kılmak amacıyla MARKA’nın “KOBİ’lerin Rekabet Güçlerinin Artırılması 2011” ve “Araştırma-Geliştirme ve Yenilikçilik Mali Destek Programı” olmak üzere 2 ayrı Mali Destek Programına çıktığını belirtti ve karşılıksız mali destek programları hakkında bilgi verdi.

“KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı-2011”un amacı; KOBİ tanımını sağlayan mevcut ve yeni girişimlerin imalat, hizmet, yönetim, pazarlama ve insan kaynakları kapasitelerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini destekleyerek, TR42 Düzey 2 Bölgesi’nin (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova) ulusal ve uluslar arası düzeyde rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak.Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 7.000.000 TL. Proje başına karşılıksız mali destek verilecek asgari tutar 10.000 TL azami tutar ise 300.000 TL.

“Araştırma-Geliştirme ve Yenilikçilik Mali Destek Programı” ise Kar Amacı Güdenler ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Programın genel olarak amacı; Araştırma – Geliştirme ve yenilikçilik kapasitesi ile Bölge için yenilikçi ürün, teknik, yöntem ve süreçlerin geliştirilmesi/katma değere dönüştürülmesine yönelik faaliyetleri destekleyerek; TR42 Doğu Marmara Bölgesi’nin (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova) ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak.

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı;

– Kar Amacı Güden Kuruluşlar için 5.000.000 TL olup, proje başına karşılıksız mali destek verilecek tutar asgari 50.000 TL azami 400.000 TL

-Kar amacı Gütmeyen Kuruluşlar için ise 4.000.000 TL olup, proje başına karşılıksız mali destek verilecek tutar asgari 25.000 TL azami 400.000 TL

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Türkiye’de Kalkınma Ajansları arasından bir ilke daha imza atarak tüm mali destek proje başvurularını online olarak internet üzerinden alacaktır. Başvuru sahiplerinin proje hazırlarken karşılaştıkları hataları minimuma indiren, proje hazırlarken başvuru sahibini yönlendiren ve başvuruda büyük kolaylık sağlayan bu sistem ile karşılıksız mali destek proje başvuruları oldukça kolaylaşacak.

Her iki mali destek programı için başvuruların alınması için son tarih 15 Temmuz 2011 saat 17.00.

Bu programlara ilişkin Doğu Marmara Kalkınma Ajansının kapsamında olan illerde (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova) bilgilendirme toplantıları düzenlendiğini belirten Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erkan AYAN, toplantılara tüm halkımızın davetli olduğunu belirtti ve karşılıksız mali destek projelerine başvuru için kalkınma ajansının resmi internet sitesi olan www.marka.org.tr adresinden giriş yapılabileceğini bildirdi.

Yorumlar

  1. nanoStetwop says:

    cok tesekkurler ilginc

Lütfen Yorumunuzu Ekleyin

*