KALKINMA PROGRAMI

Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerine faaliyet gösteren ve merkezi Kütahya’da bulunan 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği teklif çağrısına çıkmıştır. Son başvuru zamanı: 2 Aralık 2011

Zafer Ajans’ın ikinci mali programı olan “2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Programı” Bölge Planı ile uyumlu bir şekilde, kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarının; Bölge’nin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik eylemlerin başlatılmasına/gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarının kısa vadede etkili olmasına katkı sağlayacak stratejik faaliyetlerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Program kapsamında TR33 Bölgesi’nde faaliyet göstermekte olan kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerin, 1) Bölge’nin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünün ve tanınırlığının arttırılması, 2) Bölge’nin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, 3) Bölge’de etkin işbirliği ağları oluşturulması ve Bölge’nin bilgi & iletişim altyapısının geliştirilmesi ve 4) Bölge’nin yaşam kalitesinin arttırılması kapsamındaki faaliyetleri desteklenecektir. Bu Program’ın bir amacı da söz konusu faaliyetler çerçevesinde yenilikçi ve faydalı işbirliği ağlarının kurulmasıdır.

Son başvuru zamanından sonra alınan başvurular ve posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruların Ajans’a son başvuru tarihi ve saati itibarıyla ulaştırılmış olması tamamen Başvuru Sahibi’nin sorumluluğundadır. Program için ayrılan bütçenin 02.12.2011 tarihinden önce bitmesi durumunda, Program bütçenin bittiği tarih itibarıyla kapanmış sayılacaktır ve durum Ajans web sitesinden duyurulacaktır.

TOPLANTILAR
Program kapsamında gerçekleştirilecek bilgilendirme ve eğitim toplantılarının zamanı ve yeri ilerki günlerde açıklanacaktır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAKTIR

Program başvuruları 15 Haziran 2011 saat 10:00 itibarıyla açılacaktır. Bu tarihten önce başvuru veri giriş formu aktif olmayacaktır.

Lütfen Yorumunuzu Ekleyin

*