İstanbul’un Taşı Toprağı Altın

“İSTANBUL’UN TAŞI TOPRAĞI ALTIN “
Halk arasında sık sık espri konusu haline gelen İstanbul’un taşı toprağı altın sözü, Yapılan istatistikleri ile artık bilimsel bir gerçek olarak kabul görmekte.
Türkiye genelinde işsizlik sorunu yaşayan kişilerin İstanbul’un taşı toprağı altın umudu ile Sürekli olarak İstanbul’a göç etmelerinde artık haklı oldukları gün yüzünde.
Son 5 yıl için yapılan araştırmalarda İstanbul’un Türkiye genelinde en çok alan şehir olduğu ve sürekli iş sektörü yaratma rekoru kırdığı da gözlemlendi.

İSTANBUL SÜREKLİ AKTİF OLARAK İŞ SEKTÖRÜ YARATMAKTA

Var olan iş gücü potansiyeli yanında İstanbul nüfusun kalabalıklaşmasıyla değişen ve artan sürekli aktif talepler doğrultusunda da birçok yeni iş alanı, sektörü yaratmaktadır.
İstanbul’un bu bereketli Dünya ülkelerinde de bilinmekte ve kabul edilmektedir. Ülke içi işçi göçü yanında İstanbul her yıl ülke dışından da birçok yabancı uyruklu işçi göçü almaktadır.
İstanbul’a iş umudu ile gelen yerli veya yabancı her türlü işsiz hiçbir zaman işsiz kalmıyor.
Geniş iş olanakları içinde mutlaka işsizliğe sn verilebilecek bir kaynak bulunuyor.
İş gücünün artışı anında diğer bir çarpıcı gelişme de sigortalı işçi statüsünde olan artış da gözlemlendi. Bu demek oluyor ki bin bir umutla İstanbul’a göç eden kişiler eski yıllara göre artık daha fazla haklarına sahip çıkmakta.

İZMİR, ANTALYA VE ANKARA İŞ GÖÇÜ ALAN DİĞER İLLER ARASINDA SEÇİLDİ

İstanbul’u takip eden iller ise sırası ile İzmir, Antalya ve Ankara olarak belirlendi.

En az iş potansiyeli olan illerde ise Bayburt ve Hakkâri dikkat çekti. Kayda alınan istatistik çalışmaları neticesinde bu illerde iş potansiyelini artırmaya yönelik çalışmaların başlatılmasına karar verildi.

Lütfen Yorumunuzu Ekleyin

*