HİBE

, Türkiye için 2011 yılı Sivil Toplum Fonu Programı için başvuruları kabul etmeye başladı. Sivil Toplum Kuruluşları’na proje başına 5,000 Amerikan Dolarına varan miktarlarda verilecek.Hibeler STK’ların yürüttüğü küçük ölçekli, gençliğe yönelik tasarlanan projelere verilecektir. Bu yılın teması: “Gençliğin Güçlendirilmesi için Vatandaş Katılımı” olarak belirlenmiştir.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Ofisi, merkezi Washington DC’de bulunan Kalkınma Hibesi Girişimi bünyesinden sağlanan kaynaklarla son on yıldır (daha evvel Küçük Hibeler Programı olarak bilinen) Sivil Toplum Fonu Programı’nı uygulamaktadır.

Program 2011’de de Türkiye’de 11. kez uygulanacak ve sosyal konularda aktif olan ve Gençlik konusunda proje sunabilecek kapasitedeki Sivil Toplum Kuruluşları’na proje başına 5,000 Amerikan Dolarına varan miktarlarda hibe verilecektir. Toplam 9 projeye hibe verilecektir.

Hibeler STK’ların yürüttüğü küçük ölçekli, gençliğe yönelik tasarlanan projelere verilecektir. Bu yılın teması: “Gençliğin Güçlendirilmesi için Vatandaş Katılımı” olarak belirlenmiştir. Amaç, gençliğin ve gençliğe yönelik çalışan grupların, kalkınma konusunu sahiplenmelerini sağlamak, bu amaçla projeleri vasıtasıyla kamu sektörü ile iletişime geçerek katılım ve sosyal sorumluluk mekanizmalarını güçlendirmeleridir.

Bu yılki Sivi Toplum Fonu Programı’na Gençlik konusunda proje başvurusunda bulunmak isteyen STK’lar için başvuru kılavuzu hazırladık. Ekte bulacağınız kılavuz, etkinlik önerilerini ve başvuru metodu hakkında bilgi içermektedir. Kılavuzu başvuruda bulunmak isteyen diğer STK’larla da paylaşmanızı rica ederiz.

Doldurulması gereken ve istenilen belgelerle birlikte aşağıda belirtilen adrese posta yoluyla gönderilecek (email ve faks kanalıyla gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır) başvuru formunu ilginize sunuyoruz.

Başvuru için son tarih, 25 Nisan 2011’dir.

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/TURKEYINTURKISHEXTN/0,,contentMDK:22865975~menuPK:455791~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:455688~isCURL:Y,00.html

Lütfen Yorumunuzu Ekleyin

*