EKONOMİK GÜÇ BATI’DAN DOĞU’YA GEÇİYOR

Dünyanın ekonomisini derinden etkileyen en fazla gelişmiş ülkeleri etkilemeye devam etmekte.
Basında sürekli krizden etkilenmediklerini dile getiren ülkelerde yapılan araştırmalar gösteriyor ki küresel kriz gelişmiş ülkeler başta olmak üzere her bölgede etkisini göstermekte.

Küresel krizin en büyük etkisi de para transferlerinde ki sabit gidişatı yerinden oynatması oldu.
Bu para akşına en büyük örnek ise geçmiş dönemlerde Almanya’da olan işçilerin Türkiye’ye döviz akışı sağladığı görülürken, günümüz para transferlerinde ki çizelge Türkiye’den Almanya’ya doğru akış olduğunu gösteriyor.

Bu demek oluyor ki kriz Almanya’yı da derinden etkilemiş durumda.
Para akışı günümüzde doğudan batıya doğru bir yön çizmektedir. Ekonomik ağırlık ise Batı ülkelerinden Doğuya doğru bir yön değişimi gösterdi.

ALMANYA VE FRANSA ZOR DÖNEMDE

Hızla gelişmekte olan doğu ülkeleri Ekonomik krizden etkilenen batı ülkelerine ile destek çıkar bir durum içine girdi.
Bu yön değişimini keskin çizgilerle belirginleştiren ise batının en gelişmiş ülkeleri olan Almanya ve Fransa’nın küresel krizden çok fazla etkilenmesi oldu.

Artık burada çalışan Türk işçiler eski günlerdeki gibi döviz zengini değil, aksine Türkiye de bulunan akrabalarına ihtiyaç duyan bir mali durum içerisinde bulunmaktadır.

Küresel kriz nedeni ile para akışının yön değiştirmesi, akabinde işçi göçünü de Batı ülkelerinden Doğu’ya kaymasını başlattı.
Artık Avrupa da işçi olmak yerine Doğuda gelişmekte olan ülkelerde işçi olmak daha büyük gelir kapısı ve iş potansiyeli fırsatı olarak değerlendiriliyor.

Küresel krizde in basında ise Rusya, Güney Kore ve Meksika gelmektedir.
Para akısında başlangıç noktasının özellikle bu üç ülke olduğu grafiklerde gözlemlenmektedir.

İspanya ise Küresel kriz döneminde en çok para gönderilen ülke olarak kayıtlarda yerini aldı.
Doğu ülkelerine en fazla işçi göçü yaşanan İspanya da işsizlik boyutları hızla artmaktadır. Aynı zamanda üretim neredeyse durma noktasına gelmiş durumda.

Lütfen Yorumunuzu Ekleyin

*