Domates Üreticiliği

her geçen gün değerine değer katmaya devam ediyor.
Son olarak Amerika’da yapılan araştırmalar sonucu domateste bulunan maddelerin şeker ve renk düzenleyici etkisi olduğunun kanıtlanmasının ardından domates üretimi de tüketimi de artmış durumda.
Domateste bulunan bu genin varlığı eskiden de biliniyordu ancak son çalışmalar sonucunda artık kontrol altına alınabildi ve değerlendirmeye girildi.
Domatesin sahip olduğu bu gen domatesin olgunlaşmasını ve renk faktörünü etkilemektedir. Bu genin kontrol altına alınabilmesi ise domatesin artık sadece kendi dönemlerinde değil istenilen bir dönemde istenilen şekildeki domatesin üretimine olanak sağlayacak.
Tarım sektöründeki girişimcilerin dikkatini bu yönde odaklanmasını sağlayan gen domates üretimini hızlandıracak. Yeni girişimcilere de iş imkânı sağlayacak.

domates

domates

Domates üretimi için gerekli sıcaklık ve ortamı sağlayabilen, yan fotosenteze uygun bir alan sunabilen her girişimci, gen kontrolü sayesinde istediği zaman aralığında domates üretimi yapabilecek konumda.

Domatesin her çeşidine uygulanan bu olgunlaşma geni faktörü en çok da olgunlaşma sürecini depolarda gerçekleştiren üreticilerin işine yarıyor. Çünkü depolarda domates olgunlaştırma sürecinde domatesteki leke oluşumu ve tada olumsuz etkileri, domates yetiştiricilerinin en büyük sorunu idi.

Genin kontrol altına alınması ise domatesin besin değerinde ya da bitkinin temel genleri üzerine olumsuz etki yapmak gibi bir etkisi bulunmadığından teknik olarak hiçbir engel de söz konusu olmuyor. Üreticinin de tüketicinin de endişelenmesi gereken hiçbir etmen bulunmuyor.
Amerika’nın üzerinde çalıştığı bu gen ıslahı çalışmalarını Süleyman Demirel Üniversitesi de teknik acıdan birebir desteklemiş ve çalışmalarda etkin olarak yerini almıştır.
Bu sebeple Türkiye’de ki tarım sektöründe domates yetiştiriciliğine adım atacak olan girişimciler veya bu alanda zaten aktif olarak faaliyet gösteren girişimciler bu teknikten ilk ve en verimli sonuçları alabileceklerdir.
Türkiye’de bu gen ıslahının yaygınlaştırılması ise ihracat acısından büyük bir kalkınma kazandıracak. Hem yerli hem de uluslar arası pazarda Türkiye’nin her dönem sağlıklı domates üretimi ile pazarda payına düşeni almasını sağlayacaktır.
Domates yetiştiriciliğinde gen ıslahı ile ilgili çalışmaların detaylarını ve destek çalışmalar için bilgiyi domates yetiştiricilerinden ya da Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden alabilirsiniz.

Lütfen Yorumunuzu Ekleyin

*