Başbakan Erdoğan, yeni teşvik sistemini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Erdoğan, yeni teşvik paketini açıkladı. Faiz ve prim desteğinin verileceği yeni sistemde, yatırımlar içinde yer tahsis edilecek.

Ayrıca Başbakan Erdoğan şu sçözleri kaydetti : “ son derece güvenli ve istikrarlı bir yapı sergiliyor. Küresel krizin en ağır seyrettiği 2009 hariç sürekli büyüme kaydetti. 9 yılda GSYH üç kattan fazla artış gösterdi. Bugün artık yatırımcı önünü görebiliyor. Biz geçmiş hükümetler döneminde olduğu gibi belli zümrelere değil, tüm Türkiye’ye hitap edecek teşvik anlayışını hakim kıldık.

Temmuz 2009’dan bugüne kadar mevcut teşvik uygulaması kapsamında 11 bin 382 adet teşvik belgesi düzenlendi. Bu kapsamda 157 milyar dolar yatırım öngörüldü. 2009’daki sistem bir önceki sisteme göre belge sayısı itibariyle yüzde 17, yatırım tutarı itibariyle yüzde 73 artışa neden oldu. Mevcut sistemle bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmayı hedeflemiştik. Teşvik belgelerinin yarıdan fazlası daha az gelişmiş bölgelere gitti. Mevcut sistemle uluslararası yatırımları ülkemize çekmeyi hedeflemiştik, bunda da başarı sağladık. Teşvik sistemi etkili sonuçlar doğurdu. Yeni teşvik sistemini de bu temel üzerine inşa ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cari açığın azaltılmasının planlandığı yeni sistemle ithalat bağımlılığı yüksek olan aramalların üretiminin artırılması hedefleniyor.

Lütfen Yorumunuzu Ekleyin

*