Balık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Fikri

ve Ürünleri Yetiştiriciliği Fİkri

Balık ve Su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni ve geniş kapsamlı bir alan olan yem üretimi daha yeni yeni öneminin farkına varılan bir alan olmakla birlikte çok kazançlı bir gelir kaynağıdır.
Balık ve su ürünleri yetiştiriciliği yanında bu gibi tesislerde kullanılan özel yemlerinde bir satış sahası olmak zorundadır. Bu boşlukta devreye giren özel yem üreticiliği çok fazla talep görmektedir.
Özellikle deniz yosunu bu alanda çok önemli bir kaynaktır. Bunun yanı sıra alglarda önemli bir paya sahiptir.
Deniz yosunları yem üretimi alanında ilgi görmekle birlikte tarımı da desteklemektedir ve tarımsal faaliyetlerde de önem kazanmaktadır.

 

Balık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bilgisi

Birkaç özel eğitim sürecinden geçtikten sonra sucul olan bu bitkilerin her türlü yetiştirilmesi, verimli hale getirilmesi, kurutulması ve alanda pazarlanmasına kadar bütün yetilere sahip olabilirsiniz.
Meşakkatli gibi görünen bu işlemler kar oranlarını hesapladığınız zaman aslında hiçte boş bir yatırım olmadığını gözler önüne sergilemektedir.
Bu alanda en önemli adım ise sertifikasyon kuruluşları tarafından verilen Organik Yem Sertifikası sahibi olabilmektir.
Özel ile uğraşan her firma mutlaka kullandıkları ya da kullanacakları yemler için bir yeterlilik belgesi görmek isteyeceklerdir.

Uzakdoğu temelli olan bu eğitim sektöründe artık ülkemizde de organik yem ve yosun yetiştiriciliği alanında yeti sahibi olan birçok kişi, firma ve yetkili kişiler bulunmaktadır.

Su ve Su ürünleri yetiştiriciliğinde Pazar sahası olan yosun üreticiliği ek olarak tarımda ve gıda sektöründe de yer almaktadır.
Ayrıca üretilen yosunlar tuzundan arındırıldıktan sonra tarıma ek gübre niteliğinde de değerlendirilmektedir.
Sizde bu yeni sektörde faaliyette bulunmak istiyorsanız ve yeni alanlarda girişimcilik hedefleriniz var ise, bu meşakkatli fakat kazançlı sistemin parçası olabilmek için üniversitelerin botanik bölümlerinden bilgi alabilir ve yine aynı bölümlerden başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz

Lütfen Yorumunuzu Ekleyin

*