AB DESTEKLERİ

7. Çerçeve Projeleri AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI NEDİR VE AMAÇLARI NELERDİR?
Özellikle araştırma ve teknoloji geliştirme (Ar-Ge) alanlarını kapsamak üzere oluşturulmuş çerçeve Programlar, diğer bir çok Topluluk programı gibi amaçları ve bütçesi ile belli bir dönem için tasarlanan 4-5 yıllık programlardır.
AB’nin, araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, bu yolla ekonomik ve sosyal gelişme sağlamak üzere 1984 yılından bu yana yürüttüğü Çerçeve Programlar’ının amaçları;·  Avrupa’nın bilim ve teknoloji temelinin güçlendirilmesi; ·  Ekonomik ve sosyal uyumun desteklenmesi; ·  Global düzeyde endüstriyel rekabetin desteklenmesi; ·  Üniversite-sanayi işbirliğinin teşvik edilmesi ve ·  AB üye ülkeleri arasındaki işbirliğinin teşvik edilmesidir.

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMININ KAPSAMI NEDİR?
2007-2013 yıllarını kapsayan ve toplam bütçesi 48.75 Milyar Euro olan 7. Çerçeve Programı’nın temel amacı, bilgiye dayalı bir Avrupa ekonomisi ve Avrupa hayatı kurmak, başta AB üyesi ülkeler olmak üzere, katılan tüm ülkelerde yaratıcı düşünceleri ve yenilikçi potansiyeli harekete geçirerek uygulanabilir sonuçlara ulaşmaktır. Bu amaca hizmet etmek için 7. Çerçeve Programı 4 temel alandan oluşmaktadır, bu alanlar ve bütçeleri aşağıdaki gibidir:

1. İşbirliği Alanı 32.4 Milyar Euro
2. Fikirler Alanı 7.5 Milyar Euro
3. İnsanlar Alanı 4.75 Milyar Euro
4. Kapasiteler Alanı 4.1 Milyar Euro

7. ÇERÇEVE PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?
Çerçeve Programları’na, ulusal/uluslararası kanunlar ve AB kanunlarına göre kurulmuş tüzel ve gerçek kişiler başvurabilirler. Bu kapsamda, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum örgütleri Çerçeve Programları’na katılabilirler. Ayrıca, tüzel kişiliğe sahip olan veya olmayan KOBİ’lerin de başvuruları teşvik edilecektir.

7. ÇERÇEVE PROGRAMI İÇİN UYGUN PROJELER NELERDİR?
Bu Program tüm projelere destek sağlamaz. İlgili alanın Çalışma Programı’nda açıkça belirtilen öncelikli alanlarda hazırlanmış, uluslararası ortaklı ve yenilikçi araştırma ve teknoloji geliştirme projeleri 7.Çerçeve Programı için uygundur. Fakat bu programların dışında, araştırma ve teknoloji geliştirme projelerini destekleyici nitelikte tematik alanlar kapsamında hazırlanan eşgüdüm ve destek eylemi projeleri ile araştırmacıların eğitim ve kariyer gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan projeler de desteklenmektedir.

Lütfen Yorumunuzu Ekleyin

*