50 bin liralık mevduat garantisi

Uluslar arası uygulamalar baz alınarak şuan 50 bin TL olan bankalardaki mevduat garantisi, ilgili kurumlarca gündeme getirilip gözden geçirilecek.

 TMSF Başkanı Ş. Ercan Gül, mevduat ve katılım bankalarındaki tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait olan katılım fonlarının “Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları İle Tasarru Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik” çerçevesinde 50 bin TL’ye garanti edildiğini, bu miktarın baz alınarak mevduat ve katılım bankalarından risk esaslı prim tarifi çerçevesinde TMSF kurumu tarafından prim tahsil edildiği hatırlattı.

 Uluslararası uygulamalar baz alınarak mevduat sigorta oranının gözden geçirileceğini söyleyen Gül, şunları kaydetti:

 “Risk esaslı sigorta prim tarifelerinin varlığının devam ettirilmesi amacıyla söz konusu prim tarifesinin belirli aralıklarla ve uluslararası uygulamalar da baz alınarak masaya yatırılması gerektiğini söyledi. Kurumumuz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde mevcut prim tarifesinden risk ölçmede etkinliği azalan bazı risk faktörlerinin çıkartılarak yerine bankacılık sektörü için uygulanan yeni risk faktörleri konulması yönünde çalışmalar başlatılmıştır.Bu kapsamda, hızlı kredi büyümesinden kaynaklanan riskin azaltılması gayesiyle ‘kredi büyümesi’, kaynakların vadesinin uzatılmasına yönelik olarak ‘mevduatın vade yapısı’ ve global kriz sonrasında ortaya çıkan sistemik önemine haiz kuruluşlardan kaynaklı risklerin yarattığı maliyetin yansıtılması amacıyla ‘sistemik etki’ kriterlerinin ilave edilmesi düşünülmektedir.”

Lütfen Yorumunuzu Ekleyin

*