1-4 Nisan dış borç ödemeleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın haftalık verileri, Türkiye’nin günleri arasında özel sektör borçları dışında 213,81 milyon dolarlık borç ödemesi yaptığını ifade ediyor.

TCMB’nin haftalık verilerinde, dış borç ödemelerinin 207,23 milyon dolarının , 4,30 milyon dolarının genel ve katma bütçeli idarelerin dökümentasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı türü ödemeleriyle Milli Savunma Bakanlığı ile savunma sanayi ödemelerinin ortaya koyduğu diğer kamu ödemelerinin, 2,28 milyon dolarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

1-4 Nisan günleri arasında Uluslararası Para Fonu’na ve Türk Savunma Fonu’na, Türkiye ödeme gerçekleştirmedi. Bu bağlamda şimdiye kadar gerçekleştirilen total ödeme 3 milyar 931,48 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye, geçtiğimiz sene totalde 12 milyar 823,42 milyon dolarlık dış borç ödemesi gerçekleştirmişti. Bu ödemelerin 8 milyar 297,77 milyon dolarlık kısmını Hazine tek başına yapmıştı.

Lütfen Yorumunuzu Ekleyin

*